ยินดีต้อนรับสู่ พิโนบอล เทเรเมตตริก
||ประโยชน์ที่ได้รับ ||

โปรแกรมพิโนบอล เทเลเมติกส์ สามารถช่วยลดผลกระทบอันไม่พึงประสงค์ เช่น ออกนอกเส้นทาง ล่าช้า หรือ แม้กระทั่งโจรกรรม หรือผลกระทบด้านลบอื่นที่ส่งผลต่อธุรกิจของท่าน ด้วยการทำงานของระบบอันทรงประสิทธิภาพ ร่วมกับสัณญาณดาวเทียม จึงสามารถให้ความมั่นใจต่อการดำเนินธุรกิจ ในปัจจุบัน ไม่แค่การลดต้นทุนด้านการจัดการ แต่สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจท่านได้

พิโนบอล เทเลเมติกส์สริมประสิทธิภาพด้านการจัดการขนส่ง

โปรแกรมพิโนบอล เทเลเมติกส์รายงานผลแบบ Real Time ทั้ง เส้นทาง อุณหภูมิ การเสนอเส้นทางอื่นๆ อันเป็นประโยชน์ เพื่อลดการสูญเสียอันไม่พึงประสงค์ พร้อมระบบแจ้งเตือนสภาพจราจร ณ ขณะนั้นอย่างทันท่วงที ระบบเตือนการโจรกรรม กรณีพยายามทำลายสัณญาณ เป็นต้น

พิโนบอล เทเลเมติกส์ ช่วยอำนวยความสะดวกคุณในเรื่องการจัดการทั้งหมดได้ง่ายๆ ด้วยโปรแกรมเดียว ไม่ว่าจะเป็น:

 • การบริหารจุดหมายปลายทางของยานพาหนะ
 • ธุรกิจส่วนตัวที่มองหาเครื่องมือในการควบคุมการทำงาน
 • ผู้จัดการที่ต้องสร้างผลงานอย่างแม่นยำและตรงเวลา
 • การจัดการวิกฤตการณ์และการสื่อสารในด้านต่างๆ
||ทำไมถึงเลือก พิโนบอล เทเลเมติกส์ ||
 • ใช้งานง่าย เชื่อมต่อได้หลายเครื่องมือ
 • ประสิทธิภาพความแม่นยำในการติดตามสูง
 • พัฒนาตามความต้องการของผู้ใช้จริง


เครื่องมือการติดตามยานพาหนะ จีพีเอส สามารถช่วยคุณในการขนส่งได้อย่างไร

พิโนบอล เทเลเมติกส์ ส่งข้อมูลที่แม่นยำอย่างมีคุณภาพและตรงตามตำแหน่งของยานพาหนะทุกคัน ทุกสิ่งที่คุณต้องการ ตั้งแต่การขนส่งทางเรือ ทางบก หรือ แม้แต่อากาศยาน ติดตั้งและบำรุงดูแลง่าย มีระบบเก็บรักษาข้อมูล พร้อมบันทึกพฤติกรรมและ นิสัยของผู้ขับขี่ เพื่อประโยชน์ในการจัดยานพาหนะของคุณ และตรวจสอบว่าถูกใช้งานแบบไหนอย่างไร

ประโยชน์ที่ได้รับ จาก พิโนบอล

 • ป้องกันรถหาย
 • ขับเร็วเกินกำหนด
 • ขับรถออกนอกเส้นทาง
 • ขโมยน้ำมัน
 • โกงบิล
 • จอดรถติดเครื่องเปิดแอร์นอน
 • รู้ตำแหน่งปัจจุบันของรถ
 • ไม่ตรงเวลา
||ระบบการทำงานของ GPS ||