ยินดีต้อนรับสู่ พิโนบอล เทเรเมตตริก
|| การประยุกต์ใช้งาน ||

การติดตามรถโรงเรียน และการติดตามส่วนบุคคล

การประยุกต์การใช้งาน การติดตามส่วนบุคคล ลดความกังวลใจอันหนักอึ้งออกจากตัวท่าน ด้วยระบบการติดตามส่วนบุคคลที่ บริษัท พิโนบอล เทเลเมตตริกซ์ จำกัด พัฒนามาร่วมกับอุปกรณ์ RFID ที่สามารถเช็คสถานะ ตำแหน่ง เวลาและเส้นทางของรถโรงเรียน หรือ เส้นทางเดินของบุตรหลาน หรือ แม้แต่สัตว์เลี้ยงประจำบ้านที่น่ารักของท่าน ได้ด้วยปลายนิ้ว กับอุปกรณ์สื่อสาร เช่น โทรศัพท์มือถือ โน๊ตบุ๊ค และ แท็บเล็ต ต่างๆ เป็นต้น

ควบคุมอุณหภูมิขณะขนส่ง

นอกเหนือจากความสามารถในการลดระยะการเดินทาง ลดอัตราการสิ้นเปลืองพลังงานที่เกิดจากการเดินทางนอกเส้นทางหรือพื้นที่จราจรติดขัดแล้วโปรแกรมพิโนบอล เทเลเมตติกส์งสามารถรายงานอุณหภูมิของรถขนส่งเพื่อแจ้งรายงานสถานะแบบ Real Time ตามจริง ณ เวลา ขณะนั้นๆ

ติดตามรายงานการกำจัดหรือทำลายวัตถุ

คุณคงไม่อยากเห็นสินค้าที่หมดอายุของเราไปแอบวางขายตามสถานที่ต่างๆ หรือ ถูกขโมยจากคู่แข่งทางธุรกิจ หรือแอบจอดพักเปลี่ยนถ่าย ณ จุดใด ด้วยการติดตั้งระบบติดตามพิโนบอล เทเลเมติกส์นี้สามารถลดอัตราความเสี่ยงนี้ลงได้

ติดตามทรัพย์สิน

ไม่ว่าจะธุรกิจรถเช่า หรือ ขนส่งสินค้า หรือ แม้แต่การหยิบยืมรถ หรือ ของมีค่าจากธุรกิจ โปรแกรมพิโนบอล เทเลเมติกส์ามารถคลายความกังวลใจของท่านได้ และสามารถเช็คถึงเส้นทางของทรัพย์สิน ดังกล่าว Real Time ตามจริง ณ ขณะนั้น

s